కూటికోసం కొలిమి కష్టాలు – బతుకంతా వలసలు.

పెద్దపంజాణి ముచ్చట్లు

బతుకు తెరువు కోసం పొట్ట చేతపట్టుకుని పసిబిడ్డలతో సహా ఎక్కడో వున్న రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చిత్తూరు జిల్లాలోని పెద్దపంజాణి కి వలస వచ్చారు ఈ వలస జీవులు. బతికినంత కాలం తమ బతుకులు కష్టాల కొలిమిలో కడతేరిపోవాల్సిందే. పూటకో ప్రాంతం, రోజుకో గ్రామానికి వెళ్లాల్సిందే. బతుకు పోరాటం సాగించాల్సిందే. తమ బతుకులు బాగు చేయడానికి ఎవరో ఒకరు రాకపోతారా ఎప్పటికైనా తమ బతుకులు మారకపోతాయా అంటూ ఆశగా ఎదరు చూస్తూ ముందుకు సాగిపోతున్నారు. వీరి బతుకుల్లో వెలుగులు నిండాలని మనమూ కోరుకుందాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *