గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో వైద్య విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది

.స్థానిక రాజీవ్ గృహకల్ప లో ఉన్న వాటర్ ట్యాన్క్ పై నుండి దూకి చనిపోయింది.కాకినాడ కు చెందిన అనిలా లీజర్ అను ఈ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య కొంత మిస్టరీ గా మారింది.గుంటూరు మెడికల్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న అనీలా ఈ మధ్య తరచూ తెనాలిలో రాజీవ్ గృహ కల్ప వద్ద కు వచ్చి వెళుతునట్లు స్థానికులు అంటున్నారు.అదే విధంగా ఈ రోజు అక్కడకు వెళ్లిన అనీలా వాటర్ ట్యాన్కు పైకి ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకుంది.మొదట ఎవరో అనుకున్న స్థానికులు ఆమె వద్ద నున్న మెడికల్ బుక్స్, తెల్లకోటు ఆధారంగా మెడికల్ విద్యార్థిని అని వివరాలు కనుగొన్నారు.అనీలా లీజర్ తండ్రి కాకినాడ లో వైద్యుడు అని తెలుస్తుంది.పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి గుంటూరు మెడికల్ కాలేజి లో విచారణ చేపట్టారు.అయినప్పటికీ అనీలా మృతి కి గల కారణాలు తెలియ రాలేదు.పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.మరో ప్రక్క అనీలా తల్లిదండ్రికి సమాచారం అందించారు.వారి వద్ద నుండి ఏమైనా వివరాలు తెలుస్తాయని చూస్తున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *