చెరకు ఫ్యాక్టరీలకు గ్రహణం

చిత్తూరు ముచ్చట్లు

చెరకు ఫ్యాక్టరీలు మూతపడుతుండటంతో చెరకు రైతులు చిత్తూరు జిల్లాలో ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండు చేస్తున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *