టిప్పర్ క్రింద పడి వ్యక్తి దుర్మరణం

మదనపల్లి-పుంగనూరు రోడ్డులో NH రోడ్డు పనులు చేస్తుండగా అపశృతి సైట్ సూపరవైజర్ టిప్పర్ మట్టికింద పడి దుర్మరణం. మృతుడు వైస్సార్ కడపజిల్లా, పులివెందుల మండలం, సిద్ధంరెడ్డిగారి పల్లికి చెందిన వల్లపు వెంకతముని కుమారుడు వి.మ్యూనికుమార్(20) SRK కంపిణీలో సైట్ సూపర్ వేసర్.. రాత్రి రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయి ఆ సమయంలో తిప్పర్లు మట్టిని రోడ్డుపై టోలుతుండగా మ్యూనికుమార్ టిప్పర్ మట్టికింద పడి చనిపోయాడు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *