ప్రతిఒక్కరూ పరిశుభ్రత పాటించాలి. – డిఎస్పి చౌడేశ్వరి

పలమనేరు ముచ్చట్లు

సమాజంలో ప్రతిఒక్కరూ పరిశుభ్రత పాటించాలని డిఎస్పి చౌడేశ్వరి అన్నారు. స్థానిక డిఎస్పి కార్యాలయ సమీపంలోని చిన్నపిల్లల పార్కు నందు స్వచ్చ ఆంధ్ర మిషన్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. సుమారు ఏడు సం.లు గా నిరుపయోగంగా ఉన్న పార్కు నందు గడ్డి మొక్కలు తొలగించి ఉపయోగకరంగా మార్చారు. ఉద్యోగభాద్యతలతో పాటు తాను సమాజానికి తనవంతు సహాయం గా సేవ చేయడంలో సంతోషం ఉందని చెప్పారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *