ప. గో: నర్సాపురంలోని డివిజనల్ పంచాయతీ కార్యాలయం పై ఏసీబీ అధికారుల దాడి

ప.గో.ముచ్చట్లు

ప. గో: నర్సాపురంలోని డివిజనల్ పంచాయతీ కార్యాలయం పై ఏసీబీ అధికారుల దాడిరూ 45 వేల500 రూపాయలు లంచం తీసుకుంటు ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కిన పంచాయతీ డివిజనల్ అధికారి(DLPO) శ్రీరాములు సీనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాస రావు.కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను రెన్యువల్ చేయుటకు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీకి చిక్కిన అధికారులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *