మాదక ద్రవ్యాలు వాహన తనిఖీ

నెల్లూరు ముచ్చట్లు

నెల్లూరు జిల్లా తడ లో నిషేధిత మాదక ద్రవ్యాలు వాహన తనిఖీలో పట్టుకున్న పోలీస్కారులో అక్రమంగా తరలిస్తున్న నిషేధిత మాదక ద్రవ్యాలు తరలిస్తున్న వారి వద్ద నుంచి 5.50.000 వేలు విలువ అయిన 77 బస్తాలును, ఓ కారు ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కి తరలించారు.రహదారి పై తనిఖీ చేస్తుండగా ఈవి పట్టు బడ్డాయి ఆని పోలీసులు తెలిపారు

గూడూరు D.SP. వి.ఎస్ రాంబాబు మీడియా కు వివరాలు తెలియజేసినారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *