రాయలసీమ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ విద్యార్థుల ప్రతిభ

  • జూనియర్ బాయ్స్ కబడ్డీ విభాగంలో  రాయలసీమ విద్యార్థుల ప్రతిభ . విన్నర్స్ గా నిలిచినామొడల్ స్కూలు విద్యార్థులు రన్నర్స్ గా నిచ్చిన రాయలసీమ విద్యార్థులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *