వైఎస్‌.జగన్‌ను పాదయాత్రలో కడప సాక్షి బ్యూరోఇన్‌చార్జ్ నగేష్‌ బృందం కలిసింది. అప్యాయంగా పలకరిస్తున్న జగన్‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *