పుంగనూరులో 5K రన్ లొ రాయలసీమ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ లొ దేశం నాయకులు ఎం.వి.రాజు, డైరెక్టర్ చంద్రమోహన్ రెడ్డి ,కమిషనర్ వర్మ ,సీఐ సాయి నాథ్,కలసి 5K రన్ ప్రారంభిస్తున్న దృశ్యాలు

  • పుంగనూరులో 5K రన్ లొ రాయలసీమ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ లొ దేశం నాయకులు ఎం.వి.రాజు, డైరెక్టర్ చంద్రమోహన్ రెడ్డి ,కమిషనర్ వర్మ ,సీఐ సాయి నాథ్,కలసి 5K రన్ ప్రారంభిస్తున్న దృశ్యా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *