శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ భక్తులకు దివ్యదర్శనం

చౌడేపల్లె ముచ్చట్లు:
 
చౌడేపల్లె మండలం బోయకొండ పై వెలసిన కోరికల కల్పవల్లి మహిమాన్విత శక్తి స్వరూపిణి శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ ప్రత్యేక అలంకారం లో భక్తులకు దివ్యదర్శనం..
 
Tags; Divyadarshana to the devotees of Sri Boyakonda Gangama

Natyam ad