పారిశ్రామికవేత్తలతో సందడిగా మారిన హెచ్ఐసీసీ

హైదరాబాద్ ముచ్చట్లు:
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చిన పారిశ్రామిక వేత్తలతో హెచ్ఐసీసీ సందడిగా మారింది. దేశ విదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. యూఎస్ డెలిగేషన్లో మన తెలంగాణ పారిశ్రామికవెత్తలు కూడా హైదరాబాద్ వచ్చారు. అలాగే వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన పారిశ్రామికవేత్తలు ముఖ్యంగా మహిళ పారిశ్రామికవేత్తలు పెద్ద సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నవారందరూ ఒక చోటుకు వచ్చి.. కలుసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ను షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది తప్పకుండా తమ దేశాల ఉన్నతికి పనికివస్తుందని అంటున్నారు.
Tag : Hicksy, who became cheerleader with industrialists


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *