తమిళనాడులో సంచలనం – జయలలిత, శోభన్‌ బాబుల పెళ్ళి సర్టిఫికేట్‌ వెలుగు చూసింది.

In Tamilnadu, Souchalanam - Jayalalithaa and Shobhan Baba's marriage certificate has been luminous.
In Tamilnadu, Souchalanam – Jayalalithaa and Shobhan Baba’s marriage certificate has been luminous.

Date: 09/12/2017

తమిళనాడులో సంచలనం – జయలలిత, శోభన్‌ బాబుల పెళ్ళి సర్టిఫికేట్‌ వెలుగు చూసింది.

Tag:In Tamilnadu, Souchalanam – Jayalalithaa and Shobhan Baba’s marriage certificate has been luminous.

In Tamilnadu, Souchalanam - Jayalalithaa and Shobhan Baba's marriage certificate has been luminous.
In Tamilnadu, Souchalanam – Jayalalithaa and Shobhan Baba’s marriage certificate has been luminous.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *