కాపు యువ టైగర్ మిద్దింటి కిషోర్ కు స్వీట్లు తినిపిస్తున్న MLA,DR.పెద్ది రెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి .

Date : 01/01/2018

Tags : MLA, DR Peddi Reddy Ramchandra Reddy who sweets sweets to Kupu Young Tiger Mintini Kishore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *