పావురం కలకలం,

ప్రకాశం ముచ్చట్లు:
 
కోడ్ నెంబర్ పసుపు రంగు కల్గిన టాగ్ తో ఉన్న పావురం స్థానికులకు దొరికింది,ఇదే తరహా పావురం నిన్న ఒడిశా రాష్ట్రంలో కూడా ప్రత్యక్షం..కోడ్ నెంబర్ ఉండటం వలన చైనా పంపిన గూఢచార్యం అని అనుమానంతో పోలీసుల అదుపులో తీసుకున్నరు.సరికొత్త గూఢచార్యాన్ని చైనా చూస్తోందని అనుమానం.
పేదల వర్గాల ఆశజ్యోతి జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి -ఎంపిపి భాస్కర్‌రెడ్డి
Tags: Pigeon flutter,

Natyam ad