పుంగనూరు ముస్లిం మైనార్టీ నాయకుడు కిజర్‌ఖాన్‌ పాదయాత్రలో ఉన్నవైఎస్‌.జగన్‌ను కలసి కండువ కప్పి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Date : 31/12/2017

Pujanuru Muslim minority leader Kizhakhan padayatra is in the joys.

Pujanuru Muslim minority leader Kizhakhan padayatra is in the joys.

Tags : Pujanuru Muslim minority leader Kizhakhan padayatra is in the joys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *