అలివేలుమంగాపురం పుష్కరిణిలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పంచమి తీర్థ వేడుకలు జరుగుతున్న దృశ్యం. హాజరైన భక్త జనం.

Tag : Shri Padmavathi Ammavar Panchami Theertha Celebrations in Alivelumangapuram Pushkarini


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *