వచ్చే ఫిబ్రవరిని తిరిగి మనం చూడలెమ్‌

పుంగనూరు ముచ్చట్లు:

2018వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరివ నెల అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఫిబ్రవరి నెల 823 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి ఈ తరహాలో రానుంది. ఇలాంటి అరుదైనా ఫిబ్రవరి నెలలో మనం చూడలెం. ఈ నెలలో 4 ఆదివారాలు, 4సోమవారాలు, 4 మంగళవారాలు, 4 బుధవారాలు, 4గురువారాలు 4శుక్రవారాలు, 4శనివారాలు రానున్నాయి. ఇంతటి విశేష ప్రాధాన్యతగల ఫిబ్రవరి నెలలో పరిశీలించండి.

Tag:We will not see it again next February


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *