గంటావూరులో రూ.1.80 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన

Laying the foundation for development works at Rs.1.80 crore

Laying the foundation for development works at Rs.1.80 crore

Date:07/12/2018

పలమనేరు ముచ్చట్లు:

పలమనేరు పట్టణంలోని గంటావూరులో రూ.1.80 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేపట్టిన పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి ఎన్.అమరనాథ రెడ్డి.

పెద్దపంజాణి మండలంలో మంత్రి అమరనాథరెడ్డి పర్యటన దృశ్యాలు

Tags:Laying the foundation for development works at Rs.1.80 crore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *