తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో అనంతపురం నృత్య దర్శకురాలు సంధ్యామూర్తి అధ్వర్యంలో నాట్యప్రదర్శణ చేస్తున్న చిన్నారులు “పిడతల సాయి ప్రణవి ,ప్రత్యుష ,మహాలక్ష్మి,హారిక ,దివ్యశ్రీ ,సుధీర

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *