ఏపీ రాష్ట్రంలో 2021లో నిర్వహించనున్న ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యులు

0 12

అమరావతి ముచ్చట్లు:

 

★ AP-ICET
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: 14-08-2021
పరీక్ష తేది:: 17-09-2021 & 18-09-2021

- Advertisement -

★ AP-ECET
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: 12-08-2021
పరీక్ష తేది:: 19-09-2021

★ AP-PGECET
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: 19-08-2021
పరీక్ష తేది:: 27-09-2021 to 30-09-2021

★ AP-EdCET
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: 17-08-2021
పరీక్ష తేది:: 21-09-2021

★ AP-LAWCET
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: 20-08-2021
పరీక్ష తేది:: 22-09-2021

 సింధూకు జగన్ సత్కారం

Tags: Schedules of Joint Entrance Examinations to be conducted in AP State in 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »
You cannot copy content of this page