శ్రీ వరాల ఆంజనేయ స్వామి వారిని 25000 తమలపాకులతోఅలంకరణ.

0 9,870

ఈ రోజు శ్రీ వరాల ఆంజనేయ స్వామి వారిని 25000 తమలపాకులతో శ్రావణ మాసం సందర్బంగా విశేష అలంకరణ.

 

- Advertisement -

Tags:Sri Varala Anjaneya Swami adorned them with 25000 betel nuts.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Translate »
You cannot copy content of this page