యువకుడు పై బూతులతో రెచ్చిపోయిన కానిస్టేబుల్.

అనంతపురం ముచ్చట్లు:

 

వన్ టౌన్ కి ఎత్తుకపోయి  … వాంచేస్తా .యువకుడు పై పోలీస్ జులుం .రోడ్డు పై మఫ్టీలో వీరంగం చేసిన కానిస్టేబుల్ .వన్ వే లో వచ్చి యువకుడు పై బూతులతో రెచ్చిపోయిన కానిస్టేబుల్.రాంగ్ రూట్ లో వచ్చి యువకుడు పై బూతులతో వీరంగం.పోలీసులకు దమ్కి ఇస్తావా .స్టేషన్ కు తీసుకుపోయి వాంచి పారేస్త నాయలా .ప్రజల మధ్యనే యువకుడు పై కానిస్టేబుల్ వీరంగం.అందరు చూస్తుండగా యువకుడునీ ఎత్తూకపోయి సావగొడత అంటు వార్నింగ్ ఇస్తు ప్రజలను భయభ్రాంతలను గురి చేస్తున్న కానిస్టేబుల్.లాండ్ ఆర్డర్ కాపాడాల్సిన పోలీసులు ఇలా బహిరంగంగానే యువకుడ పై బూతులతో బహిరంగంగానే రెచ్చిపోయిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నీ చూసి ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

Tags: A constable who was irritated by the young man’s pranks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *