కొత్త ట్రాఫిక్ నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు…

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముచ్చట్లు:

1). సాధారణ నేరం:
మునుపటి జరిమానా : 100
ప్రస్తుత జరిమానా : 500

2).రెడ్ లైట్ ఉల్లంఘన:
మునుపటి జరిమానా : 100
ప్రస్తుత జరిమానా : 500

3). అథారిటీ ఆదేశాలను ధిక్కరించడం:
మునుపటి జరిమానా : 500
ప్రస్తుత జరిమానా : 2000

4). లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవింగ్:
మునుపటి జరిమానా : 500
ప్రస్తుత జరిమానా : 5000

5). అతివేగం:
మునుపటి జరిమానా : 400
ప్రస్తుత జరిమానా : 1000

6). ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్:
మునుపటి జరిమానా:1000
ప్రస్తుత జరిమానా : 5000

7). మద్యం ప్రభావంతో డ్రైవింగ్:
మునుపటి జరిమానా : 2,000
ప్రస్తుత జరిమానా : 10,000

8). రేసింగ్ మరియు స్పీడింగ్:
మునుపటి జరిమానా : 500
ప్రస్తుత జరిమానా : 5,000

9). హెల్మెట్ ధరించక పోవడం:
మునుపటి జరిమానా : 100
ప్రస్తుత జరిమానా : 1000 + మూడు నెలలకు లైసెన్స్ రద్దు.

10). సీట్‌బెల్ట్ ధరించక పోవడం:
మునుపటి జరిమానా :100
ప్రస్తుత జరిమానా : 1,000

11). అత్యవసర వాహనాలను నిరోధించడం:
మునుపటి జరిమానా : నిర్దిష్ట జరిమానా లేదు.
ప్రస్తుత జరిమానా : 10,000

12). ద్విచక్ర వాహనాలపై ట్రిపుల్ రైడింగ్:
జరిమానా : 1200

13). డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్‌ లను ఉపయోగించడం:
ద్విచక్ర, నాలుగు చక్రాల వాహనాలకు జరిమానాలు పెంపు.

14). ద్విచక్ర వాహనాలపై ఓవర్‌ లోడ్:
మునుపటి జరిమానా : 100
ప్రస్తుత జరిమానా: 2000 + మూడు నెలలకు లైసెన్స్ రద్దు.

15). బీమా లేకుండా డ్రైవింగ్:
మునుపటి జరిమానా : 1,000

ప్రస్తుత జరిమానా : 2,000

 

 

Tags:Actions under new traffic rules…

By TM-Team

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *