చైల్డ్ లైన్ సే దోస్తీ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించిన మంత్రి అమరనాథ రెడ్డి

Amarnath Reddy, who introduced the child line sees dost posters

Amarnath Reddy, who introduced the child line sees dost posters

Date:16/11/2018

పలమనేరు ముచ్చట్లు:

చైల్డ్ లైన్ సే దోస్తీ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించిన పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి అమరనాథ రెడ్డి.

నేతలే కలుస్తున్నారు, కేడర్ మాత్రం కష్టమే

Tags:Amarnath Reddy, who introduced the child line sees dost posters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *