పుంగనూరు ఎన్ ఎస్ పేట పాఠశాలల్లో ఆనందాల ఆదివారం

Anandala Sunday in Punganur NS PETA schools

Anandala Sunday in Punganur NS PETA schools

Date:16/09/2018

పుంగనూరు ముచ్చట్లు:

పుంగనూరు ఎన్ ఎస్ పేట పాఠశాలల్లో ఆనందాల ఆదివారాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మేనేజర్ రమణారెడ్డి టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ కృష్ణారావు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

గుప్తనిధుల కోసం దేవాలయంలో బాంబు పేల్చిన దుండగులు

Tags:Anandala Sunday in Punganur NS PETA schools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *