బందరు లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ శతాబ్ది ఉత్సావాలు

మచిలీపట్నం ముచ్చట్లు:

 


ఆంధ్ర బ్యాంక్ శతాబ్ది ఉత్సవాలను మచిలీపట్నం ఆంధ్ర బ్యాంక్ విశ్రాంతి ఉద్యోగులు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ బుద్ధ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ బందరు అంటేపట్టాభి బందర్ కి ఇంత ఘన కీర్తికి పట్టాభి చిహ్నం. ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని దేశవ్యాప్తంగా చాటుకోలేకపోతున్నాం. పట్టాభి ఉన్నంతకాలం బందర్ కి ఒక గుర్తింపు తెచ్చిన వ్యక్తి. భోగరాజు స్మారక
భవనానికి 40 కోట్లు నిధులు, స్థలం కేటాయించిన అనుమతులు రాకపోవడం దురదృష్టమని అన్నారు. మొన్న భారతదేశం 75 సంవత్సరాల ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ దేశం పట్టాభిని మరిచిపోయింది..
పట్టాభి ఆంధ్ర బ్యాంకు తోపాటు కృష్ణ కోపరేటివ్ సెంటర్ బ్యాంక్, ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాల ఇలాంటి అనేక సంస్థలను ఆయనే స్థాపించారని అన్నారు.

 

Tags: Andhra Bank Centenary Celebrations in Bandar

By TM-Team

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *