చిన్నశేష వాహనంపై వేణుగోపాల స్వామి అలంకారంలో శ్రీ ప్రనన్న వేంకటేశ్వరుని దర్శనం

చిన్నశేష వాహనంపై వేణుగోపాల స్వామి అలంకారంలో శ్రీ ప్రనన్న వేంకటేశ్వరుని దర్శనం

పుంగనూరులో క్రాంతివీర కురభ సంఘ రాష్ట్ర ప్రతినిధులుగా గోపాల్‌, యశ్వంత్‌,హేమంత్‌

 

Tags:Appearance of Sri Prananna Venkateswara adorned with Venugopal Swami on a small vehicle

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *