పెంచలకోనలో ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవములు

పెంచలకోన ముచ్చట్లు:

పెంచలకోనలో ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవములు. ఈరోజు గోనుపల్లి నుండి శ్రీవారు పెంచలకోన క్షేత్రముకు శోభాయాత్రగా బయలుదేరారు.

 

Tags: Brahmotsavam started in Penchalakona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *