పుంగనూరు రాతిమసీదుకు 300 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితం

Built over 300 years ago, the Punganur stone masjid

Built over 300 years ago, the Punganur stone masjid

Date:14/09/2019

పుంగనూరు ముచ్చట్లు:

పుంగనూరు జమీందారులు నిర్మించిన అపురూప నిర్మాణాలు నాటి నుంచి నేటికి వైభవాన్ని చాటి చెబుతున్నాయి. పట్టణంలోని రాతి మసీదును అందుకు ప్రతీకగా చెప్పవచ్చు. పుంగనూరును పరిపాలించిన జమీందారులు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా వ్యహరించినట్లు శాసనాలు, అధారాలు ఉన్నాయి. పట్టణంలోని ముస్లింల కోసం 1644లో సుందరమైన రాతి మసీదును ఇంజనీర్లతో కలసి నిర్మించారు. సుమారు 358 సంవత్సరాల పూర్వం రాతి మసీదును నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు తెలుపుతున్నాయి. ఆ రోజుల్లో మసీదును పుర్తిగా రాతితో నిర్మించిన పది గొలుసులు సైతం వేలాడుతున్నాయి. ఈ మసీదునే సంగీన్‌ జానిమా మసీదు అంటారు. ఉర్దూబాషలో సంగీన్‌ అంటే రాయి అని అర్థం. దీనిని పూర్తిగా రాతితో నిర్మించినందున రాతి మసీదుగా ప్రజల్లో పేరు వచ్చింది.

పుంగనూరు సమీపం మార్లపల్లెలో 1701లో క్రైస్తవమతం ఆవిర్భావం

Tags: Built over 300 years ago, the Punganur stone masjid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *