కలెక్టెరేట్ ముట్టడికి ఎస్ ఎఫ్ ఐ పిలుపు

Call for Siege of Collectorate

Call for Siege of Collectorate

Date:20/09/2018

కడప జిల్లా ముచ్చట్లు :

కలెక్టెరేట్ ముట్టడికి ఎస్ ఎఫ్ ఐ పిలుపు.

భారీగా పోలీసుల మోహరింపు.

పోలీసుల ముందస్తు అరెస్టులు.

సీజనల్ వ్యాధులతో జరాభద్రం

Tags:Call for Siege of Collectorate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *