2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అన్నిరంగాల అభివృద్ధి, అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అభిప్రాయపడ్డారు.

Chief Minister K. Chandrasekhar Rao said that the budget allocation was introduced for the financial year 2018-19 would be for all welfare of all sectors.

Chief Minister K. Chandrasekhar Rao said that the budget allocation was introduced for the financial year 2018-19 would be for all welfare of all sectors.

Date:15/03/2018

Tags: Chief Minister K. Chandrasekhar Rao said that the budget allocation was introduced for the financial year 2018-19 would be for all welfare of all sectors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *