కార్తిక మాస దీక్ష కార్యక్రమం వివరాలు

Date:28/11/2020

తిరుమల ముచ్చట్లు:

తిరుమల వసంత మండపం ,ఉదయం 8.30 గం.లనుండి 9.30 గం,వైకుంఠ చతుర్దశిపూజ, కమలములతో కేశవపూజ.  కార్తిక మాస దీక్ష తిరుమల వసంత మండపం: వైకుంఠ చతుర్దశిపూజ, కమలములతో కేశవపూజ

అమెరికాలో అదే లోపం.

Tags:Details of Karthika Masa Deeksha Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *