సోమల మండలంలో ఎమ్మెల్యేపెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పర్యటన వివరాలు..

Details of MLA Pradeed Reddy Ramachandra Reddy visit in Somala Mandal

Details of MLA Pradeed Reddy Ramachandra Reddy visit in Somala Mandal

Date:18/09/2018

 

ఉపాధ్యాయులు అరెస్ట్ తో ఉధ్యమాలు ఆగదు

Tags:” Details of MLA Pradeed Reddy Ramachandra Reddy visit in Somala Mandal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *