ఒంటిమిట్టలోని శ్రీ కోదండరామస్వామివారి పవిత్రోత్సవాల గోడపత్రికలు ఆవిష్కరణ

Discovery of Sri Kodandaramaswamy's Sacred Ceremonies in Ondimitta

Discovery of Sri Kodandaramaswamy's Sacred Ceremonies in Ondimitta

Date:18/08/2019

 

వానా కాలం పంటలపై లెక్కలు తీస్తున్న అధికారులు

Tags: Discovery of Sri Kodandaramaswamy’s Sacred Ceremonies in Ondimitta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *