విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు పంపిణీ

గిరి రావు  ముచ్చట్లు:

గురువారం   ఉదయం 11 గం లకు గిరి రావు థియో సోఫికల్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు   శంకర బ్రాహ్మణ సేవా సమితి వారి సౌజన్యం తో నోటు పుస్తకాలు పంపిణీ  జరిగినది .

 

Tags; Distribution of note books to students

Leave A Reply

Your email address will not be published.