వైద్యం వికటించి మృతి చెందిన పార్థసారధి కుటుంబానికి రూ.4లక్షలు అందజేసిన కలెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు పులివర్తినాని.

District Collector Pulivartinani, Collector Pradyamna, who donated Rs 4 lakhs for the divorced family of deceased.

District Collector Pulivartinani, Collector Pradyamna, who donated Rs 4 lakhs for the divorced family of deceased.

Date:27/02/2018

Tags: District Collector Pulivartinani, Collector Pradyamna, who donated Rs 4 lakhs for the divorced family of deceased.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *