తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ గా డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్ సలిజామల

తిరుపతి ముచ్చట్లు:

 

Tags:Dr. Venkateshwar Salijamala as Tirupati District Collector

 

By TM-Team

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *