అమ్మకానికి “వినాయకుడు”

డోన్ ముచ్చట్లు:

వచ్చేవారం  వినాయక చవితి సందర్బంగా డోన్ పట్టణంలోనీ సెగు టాకీస్ వెనక వినాయక విగ్రహాలు అమ్మకానికి రెడీ ఉన్నాయి, అయితే గత సంవత్సరం రేటు కంటే ఈ సంవత్సరం నాలుగు రేట్లు ఎక్కువ గా ఉన్నవి, పట్టణంలో పలు చోట్ల వినాయక విగ్రహం రేటు 25000 రూపాయలు నుంచి 50000 రూపాయల వరకు ఉన్నది, వినాయక విగ్రహాల యాపారం చేస్తూన్న సుంకన్న అనే వ్యక్తినీ అడగ్గా… 70 విగ్రహాలు గుంతకల్, భాళ్లారి నుంచి తెప్పించి అమ్ముతున్నారు, వాటిలో ట్రాన్సఫోర్ట్ లో కొన్ని విరిగివున్నాయినీ, డిజల్ రేట్లు పెరిగి లారీ బాడుగ ఎక్కువ పెట్టవలసి వచ్చింది అనీ, అందుకే ఈ సంవత్సరం విగ్రహాలు రేట్లు పెంచక తప్పలేదు అనీ వ్యాపారి అన్నాడు, మొత్తం మీద ఈ సంవత్సరం వినాయక విగ్రహాల అమ్మకాలు ఎలా ఉండ బోతుంది? వ్యాపరి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

Tags: Ganesha” for sale

Leave A Reply

Your email address will not be published.