చాగంటి కోటేశ్వర రావు గృహప్రవేశము

కంచి ముచ్చట్లు:

ఏకాదశీ ప్రయుక్త శ్రావణ సోమవారము పర్వదినును పురస్కరించుకొని, ఈరోజు కంచి కామకోటి పీఠాధీశ్వరులు, జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ శ్రీ శంకర విజయేన్ద్ర సరస్వతీ స్వామి వారు పరివార సమేతముగా బ్రహ్మ  చాగంటి కోటేశ్వర రావు  గృహమునకు విజయము చేసారు.   స్వామి వారి తో పాటు వివిధ ప్రదేశముల నుండి వేద శాస్త్ర సదస్సుకు విచ్చేసిన సుమారు 50 మంది ఘనాపాఠీలు కూడా శ్రీ చాగంటి వారి గృహమును విచ్చేసి, వారి సత్కారమును స్వీకరించారు.శిష్యులందరితో కలిసి సపరివారంగా శ్రీ స్వామి వారు గోశాల నుండి  చాగంటి వారి ఇంటికి పాదచారియై రాగా, చాగంటి వారు కుటుంబ సమేతముగా శ్రీ స్వామి వారిని మార్గం మధ్యంలోనే కలుసుకొని, నమస్కరించారు.

 

స్వామి వారికి చాగంటి వారు తమ ఇంటి వద్ద పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలుకగా,  స్వామి వారు   చాగంటి వారి దంపతులచే పాదపూజను స్వీకరించారు. ప్రత్యేకమైన కదంబ పుష్పములు మాలతోను, పుష్ప కిరీటముతోను చాగంటి వారి దంపతులు   స్వామి వారిని పూజించారు. చాగంటి వారి యొక్క పూజా సింహాసనమునకు శ్రీ స్వామి వారు హారతి ఇచ్చి, శ్రీ చాగంటి వారి దంపతులను ఆశీర్వదించారు.తదనంతరం గొప్ప వేద శాస్త్ర పండితులైన అనేక మంది ఘనాపాఠీలతో ఈరోజు వేద శాస్త్ర సదస్సు   చాగంటి వారి ఇంటిలోనే జరిగినది. వారు చాగంటి వారి ఇంట సుస్వరముగా ఘన పారాయణ చేయగా,  చాగంటి వారు పండితులనందరినీ ఘనంగా సత్కరించారు.  స్వామి వారి యెడల చాగంటి వారి అచంచలమైన భక్తి, వినయములు మరియు చాగంటి వారి పట్ల స్వామి వారికి ఉన్న అవ్యాజమైన వాత్సల్యము, కరుణతో ఈరోజు ప్రొద్దున కార్యక్రమం అంతా ఎంతో ఆర్ద్రముగా జరిగినది.

Tags: Homecoming of Chaganti Koteswara Rao

Leave A Reply

Your email address will not be published.