వోట్ల గల్లంతుపై ఫిర్యాదు చేసిన టీపీసీసీ నేతలు

HYDERABAD: TPCC leaders complaining of voter offense to the state election commission

HYDERABAD: TPCC leaders complaining of voter offense to the state election commission

Date:13/04/2018

హైదరాబాద్ ముచ్చట్లు:

రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కు వోట్ల గల్లంతుపై ఫిర్యాదు చేసిన టీపీసీసీ నేతలు

Tags: HYDERABAD: TPCC leaders complaining of voter offense to the state election commission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *