18న గ్రామ వాలంటీర్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు

Date:16/11/2019

పెద్దపంజాణి ముచ్చట్లు:

పెద్దపంజాణి మండలంలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రామ వాలంటీరు పోస్టులను బర్తీ చేయుటకు ఇంటర్వ్యూ 18.11.2019 తేదీన మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయం నందు ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహించ బడును. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మండల ప్రజాపరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి యం. వినోద కోరారు.

 

జూదర్లు అరెస్ట్ రూ.13 వేలు స్వాధీనం

 

Tags:Interviews for village volunteer posts on the 18th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *