కారు బైక్ డీ ఒకరు మృతి

KARANZZILLA JAGGAYI POPULAR MONDAL WOMEN A village car dies on a highway

KARANZZILLA JAGGAYI POPULAR MONDAL WOMEN A village car dies on a highway

Date:13/04/2018

జగ్గయ్యపేట ముచ్చట్లు:

కృష్ణాజిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం గౌరవం గ్రామం హైవేపై కారు బైక్ డీ ఒకరు మృతి… కోల్ల కృష్ణా కంత్( 25) గౌరవంరోడ్డు క్రాస్ చేస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదం

Tags: KARANZZILLA JAGGAYI POPULAR MONDAL WOMEN A village car dies on a highway

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *