ఈతముక్కల లో నేడు క్షిప్ర గణపతి ప్రతిష్ట    

ఒంగోలు  ముచ్చట్లు :

ప్రకాశం జిల్లా కొత్త పట్నం మండలం ఈత ముక్కల గ్రామం శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా దేవస్థానం లో నేడు  వేద పండితులు ఎల్లా ప్రగఢ వెంకట సత్య కృష్ణ ప్రసాద్, భక్త బృందం  ఆధ్వర్యంలో క్షిప్ర గణపతి ప్రతిష్ట కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది అని  వేదపండితులు తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమం లో భక్తులు అధిక సంఖ్య లో పాల్గొని కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించ వలిసిందిగా కోరుచున్నారు.గత మూడు రోజులు నుండి దైనందిన పూజ మరియు హోమం,జరుగుతుంది అని తెలిపారు.ప్రతిష్ట అనంతరం భక్తులు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించి తీర్ధ ప్రసాదాలు స్వీకరించ వలిసిందిగా కోరుచున్నారు. ఈ కార్యక్రమం లో భక్తులు అధిక సంఖ్య లో పాల్గొనవలసినదిగా కోరుచున్నారు.

కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ రాజ‌మ‌న్నార్‌ అలంకారంలో శ్రీ‌ పసన్న వేంకటేశ్వరుడు

 

Tags:Kshipra Ganapati prestige today in Etamukkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *