కాశీ క్షేత్రములో కార్తీక మాస దీపాల శోభయమానం

Lighting of kartika month lights in Kashi field

Lighting of kartika month lights in Kashi field

Date:20/11/2019

కాశీ ముచ్చట్లు:

పవిత్ర కాశీ క్షేత్రములో కార్తీక మాసంలో దీపాల శోభయమానం. చూచి భక్తితో తరించగలరు.

 

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మూత్సవాల ప్రత్యేకం

 

Tags:Lighting of kartika month lights in Kashi field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *