విజయవాడ ఎమ్యెల్యే కలసిన కార్పొరేటర్ మహేష్, ప్రశాంత్ శర్మ.

విజయవాడ ముచ్చట్లు:

Date:15/04/2018

విజయవాడ ఎమ్యెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ను కలసిన కార్పొరేటర్ మహేష్,మదనపల్లె తెలుగుదేశం నేత బ్రాంహ్మణసంగ ప్రతినిధి ప్రశాంత్ శర్మ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *