జిల్లా కలెక్టర్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన మార్గాని భరత్

రాజమండ్రి  ముచ్చట్లు:

 

మార్గాని భరత్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ పి. ప్రశాంతిను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

 

 

Tags:Margani Bharat met the district collector politely

By TM-Team

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *