పిల్లలకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేస్తున్న తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ మేయర్ -డాక్టర్ శిరీష

తిరుపతి ముచ్చట్లు ;’
 

 
తిరుపతి బైరాగి పట్టెడ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ లో పిల్లలకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేస్తున్న నగరపాలక సంస్థ మేయర్ డాక్టర్ శిరీష

Natyam ad