శ్రీ వీరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి మహాకుంభభిషేకంలో మంత్రి ఆర్కె రోజా

పుత్తూరు ముచ్చట్లు:

పుత్తూరులో శ్రీ వీరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆలయ మహాకుంభభిషేకంలో పాల్గొన్న పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఆర్కె రోజా.

 

Tags: Minister RK Roja at the consecration of Shri Virat Potuluri Veerabrahmendraswamy

Natyam ad