చౌడేపల్లె లో ఉలవలు పంపిణీ చేసిన ఎంపిపి అంజిబాబు జెడ్పిటిసి రుక్మిణమ్మ

MPP Anjibabu Zdiptiyi Rukminamma distributed of wines in Chowdhapalle

MPP Anjibabu Zdiptiyi Rukminamma distributed of wines in Chowdhapalle

Date:20/09/2018

చౌడేపల్లె ముచ్చట్లు :

ప్రభుత్వం సరఫరా చేసిన ఉలవలను రైతులకు ఉచితంగా పంపిణి చేసారు. చౌడేపల్లెలో ఉలవలు పంపిణీ చేసిన ఎంపిపి అంజిబాబు జెడ్పిటిసి రుక్మిణమ్మ .

చౌడేపల్లె మండలం మంచినీళ్లపల్లె కు వెళ్లాలంటే నరకమే దుస్థితిలో రోడ్డు

Tags:MPP Anjibabu Zdiptiyi Rukminamma distributed of wines in Chowdhapalle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *